Helgådal Montessori

Inntak

Skog Helgådal Montessori åpner nå for søknad om skoleplass fra og med høsten 2022 for 1. - 7. klassetrinn. Søkere vil bli tilbudt plass i henhold til prioritering beskrevet i skolens inntaksreglement.

Søknadsfrist første inntaksrunde: 20. desember 2021.

Informasjonsskriv.

Søknadsskjema.

Skolens inntaksreglement.

Skolens gjeldende ordensreglement.

For inneværende skoleår skjer inntak fortløpende.
Kontakt daglig leder (telefon: 740 77880, epost: info@helgadalmontessori.no).