Helgådal Montessori

Om oss

Helgådal Montessori SA ble stiftet den 3. januar 2017 av en gruppe entusiastiske Helgådalinger. Målet er å etablere en ny grunnskoleopplæring i Helgådal basert på Montessori pedagogikk. Ved å etablere en Montessoriskole i Helgådalen, ønsker vi både å bidra til bygdeutvikling, samt tilby et alternativt opplæringstilbud for grunnskolebarn i Verdal kommune. Et slikt tilbud eksisterer allerede i nabokommunene Steinkjer og Levanger. Dette er et innovativt prosjekt der vil involvere offentlige etater, bedrifter, frivillige organisasjoner og privatpersoner. Ved å bringe sammen ulike ressurser i lokalmiljøet, tror vi at vi kan skape noe nytt og positivt for Verdalssamfunnet og barna som bor her.

Ingen barn er like, og erfaring i Norge og internasjonalt viser at noen barn trives og lærer bedre i læringsmiljø som ikke anses som «mainstream». Dermed vil vi kunne tilby et supplement til den offentlige utdanning, og en mulighet for foreldre i Verdal å velge den skoletypen som passer best for akkurat deres barn.

«En Montessoriskole...i Helgådalen?»

Helgådalen ligger i pittoresk, landlige omgivelser, midt mellom historiske Stiklestad og naturperlen Vera. Helgådalen er ei livlig bygd, noe som gir seg utslag i et aktivt teaterlag, sanitetslag, 4H-klubb og idrettslag. På frivillig basis organiseres alt fra håndarbeidskvelder til større idrettsarrangementer. Helgådalinger preparerer også skiløyper som disponeres regelmessig av innbyggere fra hele kommunen.

Helgådalen + Montessori = sant!

Maria Montessori var en tidlig forkjemper for erfaringsbasert læring, og oppfattet utemiljøet som en logisk utvidelse av klasserommet. Nærheten til naturen, samt de ressursene som finnes i lokalsamfunnet, gjør at Helgådal er et perfekt sted å drive undervisning med fundament i Montessoripedagogikken.

Helgådal Montessori sitt mål er å skape en læringsarena som er mest mulig integrert i lokalsamfunnet: som støtter bygdeutvikling, beriker undervisning, og ellers gir positiv utfall til alle parter.

Vedtekter

Helgådal Montessori er stiftet som et samvirkeforetak (org nr 918 475 990). Vedtektene finner du her.