Helgådal Montessori

Ofte besvarte spørsmål

Hvor mye koster det?

For skoleåret 2024/2025 har vi satt skolepengene til 400,- per måned, betalt over 11 måneder.

Hvordan blir det med skolebuss?

Elever ved private grunnskoler med statstøtte har rett til skyss etter reglene som gjelder for tilsvarende offentlige skoler(Skyssreglement for grunnskolen i Nord Trøndelag paragraf 1.2.6.)

Sagt på en enklere måte: alle barn som bor i Verdal kommune har rett på gratis skoleskyss til Helgådal Montessori, akkurat som om det var en offentlig skole.

Er dette en skole for barn med spesielle behov?

En Montessoriskole er ikke en spesial skole. Den benytter en alternativ pedagogisk tilnærming, men er definitivt ikke bare for de med spesielle behov. Berømte personligheter som kommer fra en Montessori utdanningsbakgrunn er Jeff Bezos (grunnlegger av Amazon), og Larry Page og Sergey Brin (grunnleggere av Google).

Les ellers hva forskning.no sier om de generelle fordelene med Montessoripedagogikk.

Hva lærer elevene ved en slik skole?

Pensum som skal læres er det samme som i offentlig skole. Dermed er de faglige kunnskapene i prinsippet de samme som om eleven gikk ved en offentlig skole. Det er selve læreprosessen som er annerledes. I tillegg til faglige kunnskapene settes det stor fokus på kreativitet, selvstendighet, og egen trygghet.

Hvordan blir det for disse barna å fortsette i offentlig skole?

Siste året ved Helgådal Montessori vil bli tilrettelagt slik at overgangen ikke skal bli så stor. Dette er vanlig praksis ved slike skoler.

Hvor finner jeg skolens ordensreglement?

Skolens gjeldende ordensreglement finnes her.